คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

29 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จากประเทศเกาหลีใต้ Prof. Dong-Hyuk Jeong จาก Laboratory of Wildlife and Conservation Medicine, College of Veterinary Medicine, Chungbuk National University พร้อมด้วย Prof. YoungMin Yun และนักศึกษา จาก Veterinary Teaching Hospital, Jeju Wildlife Rescue Center, Jeju National University เข้าเยี่ยมชมการทำงานส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ เป็นต้น รวมถึงศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี และพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่