ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

14 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ในการนี้ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมนำมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี เนื่องในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563” สาขาวิชาการ โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่