พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง the Neuroscience of Expert Jhana Meditation Project McGill และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

               พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ McGill University, Canada และ Dharma College
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dr. Soham Rej, McGill-affiliated research team, McGill University, Canada ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ McGill University, Canada และ Dharma College ภายใต้โครงการ The Neuroscience of Expert Jhana Meditation Project เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย 
แกลลอรี่