ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมและพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Eberswalde University for Sustainable Development (EUSD), Germany

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 16-30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ ผู้แทนภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Eberswalde University for Sustainable Development (EUSD), Germany ในพิธีเปิดโครงการ “Transformation for a Sustainable Future in Southeast Asia: TranSEA” โดยการสนับสนุนของ UAS-International Programme of the German Academic Exchange Service (DAAD) ณ Eberswalde University for Sustainable Development, Germany การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

โครงการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TranSEA) ก่อตั้งที่มหาวิทยาลัย Eberswalde ในปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก DAAD เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและขยายความร่วมมือทางวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเชื่อมโยงกิจกรรมและโครงการทางวิชาการระหว่าง EUSD และพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลาหลายปี โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยคู่มิตรในกัมพูชา พม่า ไทย และเวียดนามกำลังดำเนินต่อไป ด้วยการรวบรวมกิจกรรมและขยายโครงการต่างๆ ในภูมิภาค
แกลลอรี่