ขอแสดงความยินดี กับ Prof. Hung T. Nguyen

13 มกราคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ Prof. Hung T. Nguyen (Visiting Professor) ที่ได้รับการจัดลำดับ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในโลก โดย Stanford University สาขา AI and Image Processing
แกลลอรี่