ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่วรรณี แสงอดุม

5 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพคุณแม่วรรณี แสงอุดม ภรรยาศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยโรจน์ แสงอุดม อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มารดานางนิศากานต์ เชื้อหงษ์ทอง อดีตหัวหน้างานสารบรรณและธุรการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา 3 วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2564
แกลลอรี่