ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

8 ตุลาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย และคณะ ประกอบด้วย Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดีย จ.เชียงใหม่ Mr. Ashwin Kotnis ที่ปรึกษา และ Mr. Sandip Kumar เลขานุการเอก ในโอกาสที่มาเยือนคณะสังคมศาสตร์เพื่อเยี่ยมชมศูนย์อินเดียศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา คณะกรรมการศูนย์ฯ และคณาจารย์ที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยของอินเดียร่วมให้การต้อนรับและหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อินเดียศึกษาในอนาคต เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
แกลลอรี่