คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ

6 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ คุณแม่สมศรี ไชยสิน มารดา ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT CENTER) คณะแพทยศาสตร์ มช. ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่