มช. คว้ารางวัลชนะเลิศภาคเหนือ การประกวด EGAT Animation Awards 2021

15 พฤศจิกายน 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประกาศผลผู้ชนะการประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ “ไฟฟ้า: ความสุข ยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด” จำนวน 3 ทีม จาก 2 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ซึ่งคว้ารางวัล ทุนการศึกษา เกียรติบัตร และของที่ระลึก ตุ๊กตา ENGY มาสคอตของ กฟผ. ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ทีม ARTHICHEN มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษา 30,000 บาท
มอบโดย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม เอนจี้จะขยี้ยูให้แหลกคึ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนการศึกษา 20,000 บาท มอบโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป, รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ต๊าช!!กะเทยเริ่มเลย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนการศึกษา 10,000 บาท มอบโดยคุณอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.

“EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันอย่างมีคุณค่า ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชนในภาคเหนือเข้าร่วมประกวด และพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 วัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับทุนสนับสนุนการผลิตผลงานจำนวนทีมละ 2,000 บาท จากนั้น คณะกรรมการจาก กฟผ. และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนและแอนิเมชัน ได้ร่วมกันพิจารณาผลงานของทั้ง 10 ทีม และตัดสินให้ 3 ทีม จาก 2 มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดังกล่าว โดยผลงานแอนิเมชันทั้ง 3 เรื่อง กฟผ. จะได้นำไปเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่