คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่

30 มกราคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มช. สู่ศาสตร์การสอนแนวใหม่ เพื่อให้นักศึกษาเก่าร่วมพบปะและรำลึกพระคุณของสถาบัน ตลอดจนคณาจารย์ที่เคยประสิทธิประสาทวิชาให้ และเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาออกไป ทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นที่จบใหม่ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น ให้แก่นักศึกษาเก่าที่มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ หรือ ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น ระดับเกียรติยศ “เพชรศึกษาศาสตร์” 7 ท่าน ระดับดีเด่นยอดเยี่ยม 6 ท่าน และ ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี 68 ท่าน การแสดงดนตรีจาก วงดนตรี ED CMU Band และ วงดนตรีจากนักศึกษาปัจจุบัน และ คอนเสิร์ตจาก ปุ๊ อัญชลี และวงเดอะ พาเลซ 
แกลลอรี่