ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา อก.มช. ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

9 พฤษภาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ASEAN + ONE Scholarship 2023

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/photo/?fbid=435687505141373&set=a.427455902631200 

แกลลอรี่