ขอเชิญร่วมงานบ้านสีแสด สานสัมพันธ์ เติมความสุข แต้มสีสัน รับปีมังกรทอง 2567

4 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 8 ร่วมกับ คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และ พัฒนาระบบกายภาพ และ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาพยาบาลทุกท่าน ร่วมสังสรรค์ปีใหม่กับกิจกรรม "บ้านสีแสดสานสัมพันธ์ เติมความสุขแต้มสีสัน รับปีมังกรทอง 2567" (FON CMU: Together We Shine with Happiness in the Year of Golden Dragon 2024) วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 16.30 - 21.00 น. ณ สนามกีฬาหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
.
กำหนดการ
.
16.30 - 17.00 น. ลงทะเบียน ณ ข่วงม่วนใจ๋ อาคาร 2 (ปิดรับหางบัตรจับฉลากของรางวัลเวลา 18.00 น.)
17.00 - 18.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 1.แฟนพันธ์แท้ FON 2.บ่อมหาสมบัติ 3.โต๊ะมหาสนุก
รับประทานอาหาร
.
18.00 - 18.20 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
18.20 - 18.35 น. การแสดงชุดที่ 1 การแสดงเชียร์ลีดเดอร์
.
18.35 - 18.50 น. การแสดงชุดที่ 2 การแสดงของนักศึกษาปริญญาโท-เอกหลักสูตรปกติ
18.50 - 19.00 น. จับฉลากของรางวัลชุดที่ 1 รางวัลใหญ่ (เครื่องใช้ไฟฟ้า / ซอง) และรางวัลย่อย
.
19.00 - 19.15 น. การแสดงชุดที่ 3 การแสดงของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ
19.15 - 19.25 น. จับฉลากของรางวัลชุดที่ 2 รางวัลใหญ่ (เครื่องใช้ไฟฟ้า / ซอง) และรางวัลย่อย
.
19.25 - 19.40 น. การแสดงชุดที่ 4 การแสดงของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ
19.40 - 19.50 น. จับฉลากของรางวัลชุดที่ 3 รางวัลใหญ่ (ทอง / จักรยาน) และรางวัลย่อย
.
19.50 - 20.05 น. การแสดงชุดที่ 5 การแสดงของนักศึกษาปริญญาโท-เอกหลักสูตรนานาชาติ
20.05 - 20.20 น. จับฉลากของรางวัลชุดที่ 4 รางวัลใหญ่ (ทอง / จักรยาน) และรางวัลย่อย
.
20.20 - 20.35 น. การแสดงชุดที่ 6 การแสดงของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา
20.35 - 21.00 น. ร้องเพลงพรปีใหม่ / จับฉลากของรางวัลรอบสุดท้าย
.
21.00 น. ปิดงาน

แกลลอรี่