มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับ 88 ของเอเชีย จากการอันดับของ QS Asia University Rankings 2022

3 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานบริหารงานวิจัย


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ 88 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS Asia University Rankings ประจำปี 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสถาบันเข้าร่วมทั้งสิ้น 675 สถาบัน

โดย มช. มีอันดับที่สูงขึ้นจากการจัดอันดับในปีที่ผ่านมา จากอันดับที่ 102 มาเป็นอันดับที่ 88 ของเอเชีย และได้คะแนนในระดับสูงในด้านเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (International Research Network) อันดับที่ 48 ของเอเชีย ส่วนด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) ได้อันดับที่ 58 ของเอเชีย และด้านการได้รับการยอมรับจากนายจ้าง (Employee Reputation) ได้อันดับที่ 78 ของเอเชีย

ในส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเอเชีย 10 อันดับแรก คือ อันดับ 36 Chulalongkorn University, อันดับ 43 Mahidol University, อันดับ 88 Chiang Mai University, อันดับ 111 Thammasat University, อันดับ 133 Khon Kaen University, อันดับ 138 Kasetsart University, อันดับ 171 Prince of Songkla University, อันดับ 196 King Mongkut’s University of Technology Thonburi, อันดับ 281-290 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang และอันดับ 351-400 ได้แก่ King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Srinakharinwirot University และ Suranaree University of Technology

โดยมีตัวชี้วัด 11 ด้าน ในสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกัน คะแนนเต็ม (Overall 100%)ประกอบด้วย
1) Academic Reputation: ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%)
2) Employer Reputation: การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (20%)
3) Faculty Student: สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%)
4) Staff with PhD: อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%)
5) Citations per Paper: การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (10%)
6) Papers per Faculty: ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%)
7) International Research Network: เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%)
8) International Faculty: สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%)
9) International Students: สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (2.5%)
10) Inbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)
11) Outbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)

ติดตามผลการจัดอันดับได้ที่  https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022
โดย สำนักงานบริหารงานวิจัย 2/11/2021

แกลลอรี่