คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

18 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง
ประจำปีการศึกษา 2566
.
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณทิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก

  •  แขนงวิชา อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก จำนวน 5 คน ?


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2565
ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.grad.cmu.ac.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (ในวันและเวลาราชการ)
คุณอมรรัตน์ ขัติยศ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- โทร. 053 948 009
-  amornrat.k@cmu.ac.th

แกลลอรี่