พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กรมการสัตว์ทหารบก และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา จำนวน 5 แห่ง

20 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กรมการสัตว์ทหารบก โดย พลตรี พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก และคณะ เพื่อร่วมพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ทั้งยังเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ในตระกูลม้าและสัตว์อื่นที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม พร้อมกันนี้ยังมี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาอีกจำนวน 5 แห่ง ร่วมลงนามในวันเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ดังนี้

  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

แกลลอรี่