คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ E190163 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

22 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเลขที่ E190163 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)