บ้านสีแสดร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 60 ปี เภสัช มช.

29 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 (ครบรอบ 60 ปี) ในโอกาสนี้ได้มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานต้อนรับและรับมอบ ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

แกลลอรี่