วิศวฯ เครื่องกล มช. ต้อนรับ ปตท.สผ. เข้าศึกษาและเยี่ยมชม Energy harvesting and Storage Laboratory (EHAS)

3 พฤษภาคม 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรม
เครื่องกล ให้การต้อนรับ คุณปิยจันทร์ แหลมสมุทร ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น และ คุณธรรมศักดิ์ ธรรมมะ Senior Engineering, Technology Venture จาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. พร้อมบุคลากรของแผนกเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น ในโอกาสเข้าศึกษาและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากอิเล็กโทรไลเซอร์ และการนำไฮโดรเจนไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง ของ Energy harvesting and Storage Laboratory (EHAS)

ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.30 - 16.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้อง 109 อาคารเครื่องกล 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่อไป

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=38887
แกลลอรี่