วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเวทีเสวนา “สภาสาครบุรี” บทบาทภาคการศึกษาในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร

22 มกราคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันที่ 20 ม.ค. 2567 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จังหวัดสมุทรสาคร ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดเสวนา “สภาสาครบุรี” บทบาทภาคการศึกษาในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาภาควิชาชีพ ในฐานะกรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยฯ ร่วมกับ รศ.ดร.สุธี วังเตือย รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยฯ มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา รวมถึง นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สส. สมุทรสาคร เขต 1 นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และนายศาวงษ์ จุ้ยเจริญ อุปนายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เข้าร่วมด้วย
แกลลอรี่