มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

8 ตุลาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งการบริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2562 ณ ห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่