แชร์แนวคิดในการสอน จากอาจารย์ผู้สอนดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

11 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

         เมื่อ "ความคิด" สำคัญไม่น้อยไปกว่า "ความรู้" หัวใจของผู้สอนจึงต้องเปิดกว้าง เพื่อกระตุ้นความคิดให้ศิษย์เติบโต และเติมเต็มความรู้ ซึ่งเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต

แชร์แนวคิดในการสอน จากอาจารย์ผู้สอนดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี แสงทอง ภาควิชาเคมีFUN
FUNCTIONAL
FUNDAMENTAL
Science CMU : Be FUN to the Frontier
#SCICMU #BeFUNtotheFrontier
แกลลอรี่