บัณฑิตวิศวฯ มช. ทุกระดับ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มช ครั้งที่ 56

30 มีนาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์


ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 394 คน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 56 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพวันถ่ายภาพหมู่ >> https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1745

ภาพบรรยากาศภายในคณะฯ >> https://cmu.to/9R1TM