คณบดีพร้อมด้วยผู้แทน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เพื่อกล่าวสวัสดีพร้อมแนะนำทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ และร่วมพูดคุยหารือในการสร้างความร่วมมือกันด้านงานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย และโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในอนาคต

10 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้แทนคณะผู้บริหารและคณาจารย์คลินิกม้า เข้าพบ พลตรี พนาเวศ จันทรังษี เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เพื่อกล่าวสวัสดีพร้อมแนะนำทีมคณะผู้บริหารชุดใหม่ และร่วมพูดคุยหารือในการสร้างความร่วมมือกันด้านงานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย และโครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในอนาคต ณ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565แกลลอรี่