การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับคณะ ระหว่างวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Faculty of Life Science, Gangneung-Wonju National University

17 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 14 พย 2565 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล โดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุทุมพร สุระยศ รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล เข้าพบ Prof. Ban Seon-seop อธิการบดี มหาวิทยาลัย Gangnueng-Wonju National University และ Prof. You Sang Guan ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน เพื่อพบปะและแจ้งเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับคณะ ระหว่างวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Faculty of Life Science, Gangneung-Wonju National University ซึ่งจะก่อให้เกิดการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร การฝึกงาน สหกิจศึกษา และศึกษาวิจัยและพัฒนางานวิจัยอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายต่อไป
แกลลอรี่