คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการหมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 5 VET CMU RUN 2022

6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณจิราทรัพย์ กิจการสังวร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการหมอหมาพาวิ่งครั้งที่ 5 VET CMU RUN 2022 ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขัน ศิษย์เก่า และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565
แกลลอรี่