ขอแสดงความยินดีกับ Dr. Louis Lebel ในโอกาสได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก (World’s Top 2% Sciences 2022)

11 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
Dr. Louis Lebel ผู้อำนวยการ Unit for Social and Environmental Research (USER) และ นักวิจัยประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
ในโอกาสได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก (World’s Top 2% Sciences 2022)
ในสาขา Environmental Science
แกลลอรี่