การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

4 เมษายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล กล่าวต้อนรับ ดร.อรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ในกิจกรรม "การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายบริการวิชาการ และ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่