คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดกิจกรรม Wisdom V X ม.เชียงใหม่ "แนะแนวเพื่อวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยยุคใหม่"

29 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 - 11.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อวางแผนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยยุคใหม่ กับทางสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม อะคาเดมี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ภคภรณ์ ก่อเกิด เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาฑูตประชาสัมพันธ์คณะฯ ร่วมให้การสัมภาษณ์ เพื่อแนะแนวข้อมูลด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้แนะแนวให้กับน้องๆ #dek65 #dek66 #dek67 #dek68 เกี่ยวกับคุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้า จุดเด่นของแต่ละสาขาวิชา รวมไปถึง เรื่องราวความสําเร็จของรุ่นพี่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากคณะ และโอกาสและรูปแบบการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีน้องๆ นักเรียนให้ความสนใจรับชมกว่า 2,200 คน


สำหรับน้องๆ #dek65 ที่ยังมีคำถาม สามารถเข้ากลุ่มมาพูดคุยกับรุ่นพี่ในกลุ่ม openchat ก่อนตัดสินใจสมัครได้เลย ที่นี่
TCAS65 Agro-Industry CMU
https://line.me/.../hDdiqFcgTFNsbqj966bejsrBZHB...

แกลลอรี่