วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Guangxi City Vocational University (GXCVU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเยือนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

4 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ Guangxi City Vocational University (GXCVU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทางมาเยือนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการต่าง ๆ ในเรื่อง Teacher enhancement, short-term study tours, medium and long-term exchange study program และอื่น ๆ โดยมีคณะทำงานจาก GXCVU รวมทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ Ms. Liu Fengjiao ตำแหน่ง Member of Professional and Technical Committee of GXCVU และ Dean of Continuing Education College, of GXCVU, Mr. Wang Qi ตำแหน่ง Professor of Management College, GXCVU และ Ms. Li Xuemei ตำแหน่ง Director of Foreign Affairs Department, Continuing Education College GXCVU
โดยได้ร่วมหารือในประเด็นดังกล่าว เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 
แกลลอรี่