รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2566

3 ตุลาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาวลี จินดาพล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี 2566 สำหรับผู้ที่สนับสนุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ประเภทบุคคล จากกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
แกลลอรี่