ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร สังกัดคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ในฐานะ Designated Professor ร่วมประชุมกับ ฯพณฯ ท่าน Sakhon Veng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง ประเทศกัมพูชา

18 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร สังกัดคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ Asian Satellites Campus Institute (ASCI) มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะ Designated Professor ร่วมประชุมกับ ฯพณฯ ท่าน Sakhon Veng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง ประเทศกัมพูชา พร้อมคณะทำงาน ว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลเชิงวิชาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง ประเทศกัมพูชา ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการต่อการสร้างและพัฒนาประเทศกัมพูชาในอนาคต โดยมี Prof.Dr.Satoru TSUCHIKAWA คณบดีบัณฑิตทางชีวเกษตร มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำคณะทำงานในการเข้าประชุมพบปะพูดคุย เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการกระทรวงเกษตร การป่าไม้ และการประมง ประเทศกัมพูชา


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/photo/?fbid=5127377807317078&set=pcb.5127377887317

แกลลอรี่