ทีมผู้บริหารเข้าพบคณะกรรมการบริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

3 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และคณะทำงาน เข้าพบคณะกรรมการบริหารมูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและเลขาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างขาเทียมสำหรับสัตว์ อันจะส่งผลสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ต่อไป ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่