มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กระชับความสัมพันธ์กับ Chang’an University ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและหารือทางวิชาการ ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กระชับความสัมพันธ์กับ Chang’an University ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและหารือทางวิชาการ ณ นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร  พิชัยยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะเดินทาง ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Chang’an University ณ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะทำงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวฯ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทสองสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา  อุ่นเจริญ  คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. อาจารย์ ดร.ธนารัตน์  รัตนดำรงอักษร  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
6. อาจารย์ ดร.อนิวัตติ์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
7. นายอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร  นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและล่ามแปลภาษา
8. นางสาวธันยพร  ศรีวิชัยลำพันธ์  นักจัดการงานทั่วไป ด้านวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
9. นางสาวอุษนีย์  พงศาวลีศรี  เลขานุการ ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. นาย Zhang  Jinming  ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

คณะผู้แทนจาก Chang’an University ประกอบด้วย
1. Professor Fan Wen, Vice President of Chang'an University
2. Professor Huang Guanwen, Director of International Affairs Office
3. Professor Li Jianxin, Dean of School of Data Science and Artificial Intelligence
4. Professor Wang Wei, Deputy Dean of School of Information Engineering
5. Professor Xing Bohua, Dean of School of Civil Engineering
6. Professor Duan Chendong, Deputy Dean of School of Energy and Electrical Engineering
7. Professor Yang Wei, Department Head of School of Economics and Management
8. Ms. Xia Dong, Sector Chief of International Affairs Office
9. Ms. Zhang Jingwen, Staff of International Affairs Office
10. Mr. Li Zhuyang, Staff of International Affairs Office

ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับทั้งสองสถาบัน ในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาต่อยอดทางวิชาการร่วมกัน ผ่านการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญจากทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการหารือโอกาสในการสร้างความร่วมมือเพิ่มเติม เนื่องด้วย Chang'an University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์ การหารือดังกล่าวจึงได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงการวิจัยร่วมกัน โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และโครงการริเริ่มด้านความร่วมมืออื่น ๆ
แกลลอรี่