ICDI จัดกิจกรรม Murder Mystery Party พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา มช. ในโครงการ CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

20 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Murder Mystery Party ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมสวมบทบาทแสดงเป็นตัวละคนในเกม ใช้ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อไขปริศนาฆาตกรรม โดยมีนักศึกษากว่า 18 คนเข้าร่วมกิจกรรม (ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลนานาชาติ)

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CEFR และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ (Expat), Ms. Sarah Seymour ซึ่งจะจัดตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2565 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรูู้ทางดิจิทัลและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจน เกมต่างๆ และชมภาพยนตร์

กิจกรรมครั้งต่อไปของเรา จะจัดขึ้น 

วันพุธที่ 21 ธันวาคม เวลา 10.00 น.  Digital Literacy and Visual Storytelling

วันพุธที่ 21 ธันวาคม เวลา 13.30 น. Reading Comprehension

วันพฤหัสบดีที่ 22 เวลา 16.30 น. Board Game: Squid Game

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. Chinese New Year ติดตามเราได้ที่ Facebook Messenger: www.facebook.com/icdicmu

แกลลอรี่