ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI" รุ่นที่ 2

3 ตุลาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI" รุ่นที่ 2
หลักสูตรอบรม Online ผ่านระบบ Zoom

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565
วันและเวลาอบรม : วันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. (จำนวน 15 ชั่วโมง)

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.- บาท (ราคานี้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้ว)
สำหรับนักศึกษา บุคลากร หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ : https://cmu.to/PowerBI2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 063-0807969 (คุณหน่อย)
Email : natsitthaan.f@cmu.ac.th
Website : https://www2.lifelong.cmu.ac.th/career-skills
https://www.cs.science.cmu.ac.th/le
#CSCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น
แกลลอรี่