รับมอบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแปรงสีฟันและยาสีฟันคอลเกต สนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2

29 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                     ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแปรงสีฟันและยาสีฟันคอลเกต จำนวน 1080 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย) จำกัด โดยการประสานงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาใน โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 (หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งโรงพยาบาลอื่น ๆ ณ จุดรับบริจาค หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
แกลลอรี่