ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565

17 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สวัสดิการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ พร้อมจัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565" ผ่านรูปแบบ ZOOM Conference โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และ พี่ๆ นักศึกษา จากสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่