คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

29 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
ในโอกาสได้รับรางวัล “ บุคคลมุ่งมั่นพัฒนางานธาลัสซีเมีย ด้าน Public Health ”จากกระทรวงสาธารณสุข

ในงานสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ ศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

#65ปี #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่