คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 63 ปี

29 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 63 ปี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565
 
แกลลอรี่