พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ จาก สถาบันสอนศิลปะเด็ก ART FOR KIDS ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

4 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ทีมงานหน่วยบริการวิชาการสัตวแพทย์เพื่อสังคม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณปิยะมาศ คงถึง นักวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับน้อง ๆ จาก สถาบันสอนศิลปะเด็ก ART FOR KIDS ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงกระดูกและอวัยวะจริงของสัตว์หลากหลายชนิด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่