31 พฤษภาคม 2566 มาร่วมกันเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อสร้างสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่วิทยา มช. ในงาน CoP Day 2023

8 พฤษภาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

31 พฤษภาคม 2566 มาร่วมกันเรียนรู้และแบ่งปัน เพื่อสร้างสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่วิทยา มช.

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมกิจกรรม วันตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบรรยาย 2100 ชั้น 1 อาคาร 40 ปีฯ

โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่
https://epg.science.cmu.ac.th/eregister


แกลลอรี่