คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

13 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณาจารย์ สัตวแพทย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่