พิธีมอบรางวัล ฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567

24 มกราคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. ประจำปี 2566, รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2566, ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ประจำปี 2566, เกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2566, รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการจัดการเรียนรู้แบบใหม่, รางวัลปริญณานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ประจำปี 2566, รางวัลหลักสูตรดีเลิศ/ดีเด่น ประจำปี 2566, ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566, พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี มช. โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งทางวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ได้เชิญเข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในรอบปี พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาศินี จักรพันธุ์ เข้าร่วมพิธี
แกลลอรี่