การประชุมวิชาการ Thai German Dental Congress ครั้งที่ 6

27 มกราคม 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์อาจารย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Thai German Dental Congress ครั้งที่ 6 ในหัวข้อเรื่อง “Global Changes in Dental Practice 2023” ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย (PDAT) และ German Society of Oral Implantology (DGOI) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิเอมเพรส เชียงใหม่
แกลลอรี่