คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 67 พรรษา

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช. นำผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติ

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมพัฒนาบริเวณคณะผ่านกิจกรรม 5 ส และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
แกลลอรี่