แจ้งสิทธิ์การใช้งาน Office365

14 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งสิทธิ์การใช้งาน Office365 สำหรับ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้จะไม่สามารถใช้งาน Microsoft Office365 ที่ดาวน์โหลดมาจาก https://www.office.com/ ได้ ยกเว้นนักศึกษาปัจจุบันยังคงใช้งานได้ตามปกติ
สำหรับการใช้งาน Office365 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศิษย์เก่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น ให้ดาวน์โหลดเพื่อการใช้งานได้ที่ https://license.cmu.ac.th/ (Office Professional Plus 2016) โดยในส่วนของศิษย์เก่า สามารถใช้งานได้เพียง Microsoft Online อาทิ email, OneDrive, Teams ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-3827

ข้อมูลโดย : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกลลอรี่