การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม CMU ZOOM และการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio

21 ธันวาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรม CMU ZOOM และการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายวรกร สุพร และ นายพีรวิชญ์ ไพสิฐสวรรค์ จากงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแจ้งสิทธิ์การใช้งาน Zoom Pro และเทคนิคการสร้างห้อง Zoom สำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมกันนี้ ได้แนะนำชุดชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมในห้องผลิตสื่อ CMU EZ Studio จำนวน 3 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ CMU EZ Studio จากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้
รับชมการอบรมย้อนหลัง: https://www.youtube.com/watch?v=QPAhhUqXXQY
แกลลอรี่