บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เข้าพบ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่

13 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณธนธัส รักยงค์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานวิจัย และการดูแลสุขภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่