กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" กีฬาจักรยาน ประเภท TIME TRIAL วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นี้

10 มิถุนายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ในกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024"
กีฬาจักรยาน ประเภท TIME TRIAL วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นี้
ตัวแทนคณาจารย์และบุคคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬาจักรยาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดแตรสัญญาณปล่อยตัวนักกีฬาในการแข่งขันวันสุดท้ายนี้
โดยในการแข่งขันแบบ TIME TRIAL ทั้งประเภท เสือหมอบและเสือภูเขา
นักกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้คว้าเหรียญรางวัลมาทั้งสิ้น 19 เหรียญรางวัล
ประกอบไปด้วย เหรียญทอง 11 เหรียญ, เหรียญเงิน 4 เหรียญ และทองแดง 4 เหรียญ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจให้แก่คณาจารย์และบุคคลากรของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คว้าชนะในการแข่งขันในครั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามการแข่งขัน, ตารางการจัดการ และการถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆ ได้ที่ angkaewgames.cmu.ac.th/
แกลลอรี่