นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นนักศึกษา งานประกวดออกแบบตกแต่งบ้าน

26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นายพัสกร ยะนา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นนักศึกษา
งานประกวดออกแบบตกแต่งบ้าน หัวข้อ อยู่ "บ้านท่าน" อย่านิ่งดูดาย : Sustainable-Innovative-Realistic SCG HOME SOLUTION เมืองวัสดุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เซนทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

โดยผลงานนี้มีชื่อว่า 'สัจจะ-ร่วมสมัย' เป็นบ้านพักของครอบครัว 5 คน ที่มีอายุต่างวัยกัน ซึ่งมีแนวคิดมาจาก การคิดถึงความเก่า-ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ การใช้ชีวิต รวมไปถึงเทคโนโลยีวัสดุที่นำมาใช้ในงานต่าง ๆ จะผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างเท่า ๆ กัน การใช้ความเป็น สัจจะวัสดุ หรือ วัสดุทดแทน มาออกแบบบ้านหลังนี้ ที่เป็นตัวแทนถึงการบอกความหมายถึงความรู้สึกแนวคิดนี้ออกมา 
แกลลอรี่